Donate to the campaigning work of NNA


NNA welcomes donations from individuals and organisations to support our campaigning work. We are however unable to accept such donations from manufacturers and distributors of nicotine products. Currently donations are accepted through NNA and will be forwarded to NNA Sweden

Finansdepartementet har föreslagit en punktbeskattning av e-vätska på 2 kr/ml vätska. NNA Sweden anser att departementets konsekvensanalys uppvisar såpass stora brister att någon sådan punktbeskattning inte kan accepteras. Vi har självklart svarat på remissen och fokuserar, som alltid, på konsumenternas intressen före allt annat.

Här kan du ta del av NNA Swedens svar i sin helhet!