Donate to the campaigning work of NNA


NNA welcomes donations from individuals and organisations to support our campaigning work. We are however unable to accept such donations from manufacturers and distributors of nicotine products. Currently donations are accepted through NNA and will be forwarded to NNA Sweden

Konsumentverket har i dagarna aktualiserat ett stort antal ärenden rörande marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. NNA Sweden går just nu igenom samtliga ärenden och återkommer med en utförlig rapport.

Tills vidare uppmanar vi på NNA Sweden samtliga näringsidkare som sysslar med försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att genast upphöra med all marknadsföring online - inklusive Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och - i viss mån - även egna hemsidor där försäljningen bedrivs.

Kortfattat har Konsumentverket bedömt praktiskt taget varje form av information om elektroniska cigaretter, utöver ren information om produkternas pris, funktioner och tekniska specifikationer, som otillbörlig marknadsföring.

Vi vill uppmärksamma på att detta inkluderar extrapriser av alla slag, inklusive fri frakt vid köp över en viss summa.

Vi råder näringsidkare att följa Konsumentverkets direktiv i nuläget, även i den mån de kan uppfattats som orimligt begränsande, då avvikelser från verkets direktiv riskerar att medföra allvarligare begränsningar av den redan kraftigt begränsade marknadsföringen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Vi löper risk att få en marknad belagd med fullständigt exponeringsförbud i det fall att branschens aktörer inte hörsammar Konsumentverkets krav.

Med hänsyn till konsumenternas behov av tillgång till saklig information om produkterna ber vi, å konsumenternas vägnar, samtliga aktörer att vidta yttersta försiktighet. Vi konsumenter vill inte se en marknad där vår tillgång till information mer eller mindre klipps av fullständigt. Genom att agera snabbt och med ett stort mått av försiktighet, kan aktiva inom branschen visa sina goda avsikter och därigenom minska risken för ytterligare begränsningar.

Det är oss konsumenter ni vill nå och varje aktör som efter Konsumentverkets uttalanden fortgår med otillbörlig marknadsföring, riskerar vår framtida tillgång till information.

NNA Sweden stödjer inte den oerhört strikta väg Konsumentverket väljer att gå i denna fråga. Vi uppmanar branschens aktörer att möta Konsumentverket med information om behovet av information, på ett sakligt sätt och med respekt för svensk processrätt.

Ifrågasätt Konsumentverket genom yttranden till dessa - inte genom att fortsätta med den marknadsföring som verket i nuläget bedömer som otillbörlig.