Donate to the campaigning work of NNA


NNA welcomes donations from individuals and organisations to support our campaigning work. We are however unable to accept such donations from manufacturers and distributors of nicotine products. Currently donations are accepted through NNA and will be forwarded to NNA Sweden

NNA Sweden har kontaktat Konsumentverket för att få förtydligande information om vilka regler som gäller för konsumenter som recenserar produkter online, fristående från onlinebutiker - exempelvis på Youtube och i bloggar.

Vår frågeställning:

Bland konsumenter av elektroniska cigaretter förekommer en hel del youtube-recensioner och liknande. Då Konsumentverket nu riktat kritik mot recensioner på företagares hemsidor, har flera oroade konsumenter med egna kanaler hört av sig till oss på NNA Sweden för att fråga vad som gäller för dem. Min bedömning är att det här först måste göras en bedömning av om det rör sig om kommersiella meddelanden, och att den bedömningen bör göras med vägledning i den liknande praxis som går att finna i ärenden rörande kända bloggare.

Dessa konsumenter vill sprida information om elektroniska cigaretter huvudsakligen av personliga skäl - det finns en stark kultur kring användning av elektroniska cigaretter och många användare upplever en så stark förbättring i sin livsstil att de blir nästintill religiöst frälsta, med allt vad det innebär. Jag ser ett stort behov av att de nås av korrekt information om hur de behöver förhålla sig till näringsidkarna inom branschen för att inte själva anses göra reklam för produkterna. Jag är restriktiv i mina bedömningar och avråder dessa konsumenter från att acceptera någon form av gratisprodukter, oberoende av om de företag som skänker dem gör det med ett uttryckligt önskemål om recensioner eller ej. Förutsatt att inga former av ersättning utgår, inklusive gratisprodukter och rabatter, borde konsumenterna vara fria att uttala sig om produkterna på plattformer som är separata från näringsidkares försäljningsställen.

Konsumentverkets svar:

Angående recensioner så är det ju avgörande om det finns ett kommersiellt syfte så att det alls är fråga om marknadsföring. Att en privatperson förutsättningslöst, utan någon som helst koppling till näringsidkaren, hyllar en produkt är ju inte marknadsföring. Däremot är det en annan sak om densamme gör det och får någon form av ersättning för detta (behöver inte vara pengar). Som du själv skriver finns bra information om detta i vår vägledning på temat, Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier.

Här kan ni hitta Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier.

Ni som recenserar produkter online får inte ta emot någon form av ersättning av bolag. Det inkluderar självklart rent ekonomisk ersättning men även gratisprodukter, rabatter och alla andra typer av ersättningar som kan tänkas utgå. Samma regler gäller oberoende av om det ställs några krav på er gällande hur ni uttalar er. NNA Swedens råd till konsumenter som recenserar produkter online är att tacka nej till bolag som erbjuder er gratisprodukter, rabatter eller dylikt.

Ni konsumenter som recenserar produkter online kan självklart höra av er till oss på NNA Sweden om ni är osäkra på hur reglerna ska tolkas och behöver vägledning och råd. Vi finns här för er och besvarar gärna era frågor och funderingar. Frågor kan skickas till oss via vår Facebook-sida samt över mail, ni når rätt person på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..