Donate to the campaigning work of NNA


NNA welcomes donations from individuals and organisations to support our campaigning work. We are however unable to accept such donations from manufacturers and distributors of nicotine products. Currently donations are accepted through NNA and will be forwarded to NNA Sweden

Tack åter för vänligt svar från er för en månad sedan,

 

Jag heter Atakan Erik Befrits och jobbar pro bono med skademinimering som sätt att få ned/bort rökning.

 

Nu har det kommit massor med information men vi blir om möjligt ännu mer konfunderade än vi var innan. Snälla kan ni hjälpa med att kommentera?

 

Här nedan ser ni gulat (av mig) hur Folkhälsodata summerar rökning för 2018. 5%+5%=16% ?? Jag gjorde precis om operationen en gång till och får exakt samma resultat 5% daglig 5% ibland och totalsumman 16%. Det blir ju jättebesynnerligt och jag tippar att dessa data kommer spridas över världen ganska snabbt. Vi är ju ett föregångsland i många avseenden. Finns e-cig statistik instoppat där någonstans, eller vad är det som jag inte förstår? De övre ålderskategorierna summerar ju korrekt i framställningen?

 

 

image.png

 

 

CAN rapporterar nu på morgonen siffror för e-ciganvändning som är dubbelt eller mer högre för hela gruppen 9’or och Gymnasiet Åk2 än de siffror ni från FoHm rapporterar nu på morgonen för 16-29. Då måste väl användningen hos äldre 16-29 vara nästan noll för att få fram era totalsiffror? Eller är jag bara lite trög och osäkerheterna gör att det ser konstigt ut? Här är era siffror:

 

Här nedan är siffror som CAN redovisar. Det måste rimligen vara fel någonstans? Om inte alla som slutar gymnasiet omedelbart börjar snusa eller röka istället, eller slutar helt?

En 70% ökning av ”prova” rapporterades i morse på TV vilket egentligen inte vore så konstigt givet fler som känner till dem. Ökningen är såvitt jag kan se lika hög hos hela populationen som ökningen hos redan rökande populationen. Dvs. att det bör vara minst lika troligt att det är e-cig produkterna som de som redan röker vanliga cigaretter har med sig till skolan, som provas av andra? Mer regelbunden användning av e-cig ser ju enligt CAN närmast förvånande stabil ut givet utvecklingen de senaste 5 åren.

Om de ungdomar som redan röker kan förmås att använda e-cig istället för att röka så är det rimligen en bra sak, givet det vi vet idag? Om ökad experimentering med e-cig ger högre rökning så borde vi se det, snarare än nedåtgående siffror. Om experimenterande med e-cig vore i närheten av vanliga cigaretter i termer av att skapa en mycket farlig ovana, så borde vi kunna utläsa det i 30’dagars siffrorna vid det här laget också.

Ingen av dessa två mycket relevanta farhågor verkar särskilt sannolika om ingen avgörande negativ trend kan ses ännu?

 

Andelen eleer som använt e-cigaretter någon gång, de senaste 12 månaderna eller de senaste 30 dagarna efter kön. Gymnasiets år 2. 2014–2018.
  Aldrig Någon gång Under senaste 12 månaderna Under senaste 30 dagarna Ej svar
  Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla
 
2014 72 78 75 27 21 24 22 17 19 8 6 7 1 1 1
2015 63 73 68 36 26 31 27 19 23 7 5 6 1 1 1
2016 57 70 63 42 29 36 28 18 23 10 4 8 1 1 1
2017 56 65 60 43 34 39 28 20 24 11 6 9 2 1 1
2018 54 62 57 45 37 41 28 22 26 10 6 8 1 1 1
                           
Källa: CAN:s drogvaneundersökning bland skolelever.
                               
                           
Andelen elever som använt e-cigaretter någon gång, de senaste 12 månaderna eller de senaste 30 dagarna efter kön. Årskurs 9. 2014–2018.    
  Aldrig Någon gång Under senaste 12 månaderna Under senaste 30 dagarna Ej svar    
  Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla    
     
2014 74 79 76 25 20 23 21 18 19 8 7 8 1 1 1    
2015 68 75 72 30 23 26 22 17 19 8 5 7 2 2 2    
2016 70 75 72 29 24 27 20 17 19 7 5 6 1 1 1    
2017 63 70 66 35 28 32 25 19 23 10 7 9 3 2 2    
2018 61 69 65 35 29 32 26 20 23 9 6 8 4 2 3    
                               
Källa: CAN:s drogvaneundersökning bland skolelever.    
                                   
Andelen rökande elever som använt e-cigaretter någon gång, de senaste 12 månaderna eller de senaste 30 dagarna efter kön. Gymnasiets år 2. 2014–2018.  
  n= Aldrig Någon gång Under senaste 12 månaderna Under senaste 30 dagarna Ej svar  
  Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla Pojkar Flickor Alla  
   
2014 531 542 1076 43 57 50 56 43 50 46 36 41 18 13 16 0 0 0  
2015 521 556 1087 27 43 35 72 56 64 58 45 51 15 13 14 0 1 1  
2016 426 542 989 21 37 29 78 63 70 59 42 51 25 10 18 1 0 1  
2017 521 609 1146 18 35 26 82 65 74 61 44 53 27 15 21 0 0 0  
2018 465 629 1110 14 27 21 85 73 79 62 48 55 26 15 20 1 0 0