Smakförbudet och ny organisation

Föreningen svenska vejpare blir ett med NNA sweden

Namnbytet

FSV (Föreningen Svenska Vejpare) har blivit ett med New Nicotine Alliance Sweden. Vi har valt att gå denna väg då NNA Sweden är en existerande förening som redan är en officiell remissinstans, ingår i ett internationellt nätverk samt har mycket andra saker på plats som sparade oss kraft och energi. Vi har dessutom även med oss snusarna inom NNA, vilket gör oss ännu starkare.

Vad har hänt sedan sist?

Under tiden sedan vi senast gick ut med information till er så har mycket skett. Det akuta är naturligtvis att arbeta mot det nya lagförslaget ang smakförbudet. Vi har skickat in ett eget remissvar till riksdagen. Vi har även haft möten med en hel del politiker från socialutskottet och känner att vi fått ett bra gensvar. Som svaren på lagförslaget (motmotioner) ser ut från övriga partier så vädrar vi en viss optimism. Positiva är att vi hittar en hel del av våra argument och ordval i dessa motmotioner, så det GÅR att påverka. Loppet är långt ifrån kört!

NNA Styrelse

Vi har även tillsatt en interimsstyrelse att verka fram till första stämman. Styrelsen består idag av

  • Karl-Åke Johansson (Ordf)
  • Therese Ström (v.Ordf)
  • Stefan Mathisson (Sekr)
  • Atakan Befrits (Kassör)
  • Christer Sandberg (Styrelseledamot)
  • Sherry L Andrews (Styrelseledamot)
  • Alexander Tajik (Styrelseledamot)

Vidare mot nya mål och nya segrar

Vi kommer fortsätta att arbeta med lagförslaget och lobba mot de partier som fortfarande står och väger. Detta gäller främst Liberalerna och Vänsterpartiet. Båda har historiskt varit motståndare till skademinimering men något har hänt. Bådas svar indikerar att en vändning är på gång.

När riksdagen röstade ner regeringens tobaksstrategi, förra sommaren, var det med motiveringen att riksdagen vill se ett skademinimerande perspektiv i hanteringen av tobaks- och nikotinfrågor och har begärt att en utredning gör i linje med detta.

Trots detta har regeringen valt att föregå denna utredning med det nya smakförbudet. Övriga partier har reagerat på det orimliga i att rösta igenom ett förbud för att sedan utreda dess skadlighet. Det kan bli det argumentet som gör att lagförslaget om smakförbud röstas ner i nuläget, men faran lurar fortfarande kring hörnet.

Regeringen föreslår sedan, listigt nog, att socialstyrelsen och FHM skall utreda skadeverkan på bla e-cigg men med begränsningen att man bara får förlita sig på material man redan har och inte väga in ny information. Detta vore förödande och något som gör att vi måste ta upp våra vapen igen även om smakförbudet inte går igenom i denna vändan. Strid nummer två är alltså redan inplanerad.

Vi behöver mer stöd

För att kunna ta striderna framför oss är det viktigt att föreningen har muskler. Antal medlemmar är dom muskler som räknas.

Vi har skickat ut ett mail till alla som anmält sig förra gången men har du inte sett det, så kolla om det hamnat i skräpposten av misstag.

Vi behöver varje medlem vi kan få. Är du inte redan medlem, så anmäl dig så fort som möjligt här:
Medlemskap NNA Sweden (formulär i nytt förnster)

Uppmuntra fler att gå med!

Vi är också tacksamma om du, när du pratar med andra vejpare eller snusare, alltid uppmanar dom att gå med i NNA Sweden.

Smakförbudet påverkar även snusare samt dom som använder nikotinpåsar (vitt snus).

Smakförbudet på e-cigg är bara ett första steg och egentligen nog bara tänkt för att på ett smidigt sätt sätta en standard för hantering av smaksatt nikotin. Man resonerar nog som så att vi e-cigg användare inte är en tillräckligt stor och viktig grupp för att det ska bli någon verklig strid om det. Snusarna skulle dom i dagsläget inte våga ge sig på, då det vore politiskt självmord, men har dom en lag i ryggen som säger att smak lockar barn, så blir det lättare att i nästa steg ta först det vita snuset och efter det vanliga snuset.

Be dina vänner att anmäla sig med länken ovan.

Medlemskap

Medlemskap finns i 2 versioner.

– Gratis stödmedlem : Kostar inget, du får löpande information, har tillgång till NNA Sweden facebook grupp men har inte rösträtt.

– Aktiv medlem med rösträtt 100Kr/år : Ger allt ovan men nu får också rösta på stämman och är valbar till styrelsen.

Är du redan gratis medlem men vill uppgradera gratismedlemskap till aktivt betalande medlem, så scanna bara Swish QR koden nedan och lägg ”Uppgradera mig” i Swish kommentarsfält, så är det klart.